Arıkan Sigorta
Yarınlar
Konut Sigortası

Konut Paket Sigortası Teminatlar

Konut Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık 
 • Sel veya su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Deprem
 • Dahili su
 • İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları
 • Cam ve aynaların kırılması
 • Elektronik cihaz sigortası
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Anadolu Hizmet Konut Yardımı
 • Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
 • Kira kaybı
 • Misafir eşyaları
 • Kıymetli eşya
 • Nakit para ve kıymetli evrak
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
 • Kiracılar için boya, badana vb. dekorasyon masrafları teminatı
 • Yakıt sızması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Alternatif ikamet değişikliği masrafları
 • Eşyaların konut dışında da teminat altında bulunması
 • Makine kırılması
 • Hukuksal koruma
 • Aile sigortası (Ferdi kaza+Üçüncü kişilere karşı sorumluluk+kapkaç)
 • Konut Mini Onarım hizmeti (İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir illerinde)

Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekir. Evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşyalar için deprem teminatı,  Konut Paket Sigortası kapsamında verilir.

Konut Paket Sigortası ile şimdi daha uygun fiyat ve geniş teminatlarla mutluluk ve huzurunuz için otomatik olarak sunulan diğer özel avantajlar:

 • Yeni değerinden ödeme teminatı
 • Eksik sigorta koruması
 • Konut çokluğu indirimi
 • Hasarsızlık indirimi
 • Hasarsızlık indirim transferi
 • Enflasyon koruması

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Su Hasarları

Kiracıların eşyaları ile ev sahiplerinin bina ve eşyaları, bina içi (tesisat hasarları, pencere ve çatılardan sızan yağmur ve kar sularının oluşturduğu hasarlar, fosseptik ve kanalizayon geri tepmesi) ve bina dışı (derelerin taşması, denizlerin kabarması ve yağmur sularının içeri girmesi) kaynaklı su hasarlarına karşı teminat altındadır.

Eşyaların Konut Dışında da Teminat Altında Bulunması

Sigortalı eşyaların T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde olmak üzere, hasar esnasında veya ertesinde, korunma altına alınması amacı ile taşınması ve/veya başka bir adrese depolanması, poliçe kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.

Misafir Eşyalarının Teminat Altında Bulunması

Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçe üzerinde yazan limit ile teminat altındadır.

Nakit Para ve Kıymetli Evrak

Nakit para ve kıymetli evrakınız, sigorta bedeli poliçe üzerinde nakit para ve kıymetli evrak olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence altındadır.

Kıymetli Eşya

Sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet, kürk, antika ve kıymetli halılar gibi her tür eşyanız, sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence kapsamı altındadır.

Hırsızlık

Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyaları, nakit parası ve kıymetli eşya kapsamında değerlendirilen ziynet eşyaları, elektronik cihazları, antikaları, kıymetli halıları vb. kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı teminat altındadır.

Bina Sabit Tesisatta Hırsızlık

Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır.

Aile Sigortası

Konutta yaşayan aile üyelerinin karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı oluşturulmuş geniş bir güvence paketidir. Ferdi kaza, üçüncü kişilere verilebilecek zararlar yanında gasp, kapkaç, yankesicilik sonucu uğranılacak zararlar teminat altındadır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Kiracılar ve ev sahiplerinin televizyon, buzdolabı, müzik seti, bilgisayar, çamaşır makinesi, kombi vb. elektronik cihazları elektrik akımının değişiklikleri, düşme, çarpma vb. nedenlerle oluşabilecek arızalara ve kazalara karşı teminat altındadır.

Makine Kırılması Sigortası

Konutunuzda bulunan asansör, jeneratör, trafo, kazan dairesi ekipmanları ile havuz tesisatında herhangi bir kaza arıza sonucu oluşabilecek zararlar teminat altındadır.

Cam Kırılması

Konutun dış kapı ve pencere camları ile iç mekanda bulunan kapı, vitrin vb. dikey camları ve aynaları her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu

Kiracıların;

- Kiracı olarak oturdukları binaya

- Komşularına veya üçüncü şahıslara

Ev sahiplerinin;

- Kiracılarının eşyalarına

- Sigortalı mülklerinin komşularına veya üçüncü şahıslara verebilecekleri

- Yangın, infilak ve bunların sonucunda oluşabilecek duman ve is hasarları

- Tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları,teminat altındadır.

Boya Badana Teminatı

Sigortalının kiracı olması durumunda, teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.

Yakıt Sızması

Sabit ısıtma tesisatında meydana gelebilecek yakıt sızmalarının sigortalı kıymetlere verebileceği hasarlar teminat altındadır.

Alternatif İkamet Değişikliği Masrafları

Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle karşılar

Geçici Adres-Nakil

Poliçede belirtilen kıymetler, bakım-onarım maksadıyla geçici olarak konut dışında bulunduruldukları sırada, poliçe kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.

Kira Kaybı

Bu teminat kiralanan mahalde meydana gelebilecek poliçe kapsamına giren bir hasar sonucu, kiracının veya mal sahibinin kira kaybını güvence altına alır.

Yeni Değerinden Ödeme Teminatı

Eviniz ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, ödemeleriniz riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden yapılır. Ödemede; eskime aşınma ve kullanımdan doğan herhangi bir kesinti uygulanmaz.

Konut Çokluğu İndirimi

Bina teminatı içeren birden fazla poliçeniz olması durumunda indirimden faydalanabilirsiniz.

Hasarsızlık İndirimi

Hasarsız geçen ilk yılı izleyen birinci yenilemede %15, ikincisinde %20, üçüncüsünde ise %30 oranında indirim uygulanır.

Hasarsızlık İndirim Transferi

Başka bir sigorta şirketinde konut poliçeniz varsa ve son bir yıl içerisinde herhangi bir hasara maruz kalmamışsanız hasarsızlık indiriminden en yüksek oranda yararlanabilirsiniz.

Konut Paket Sigorta Poliçesi ile Enflasyondan Tam Koruma

Konut Paket Sigortası, talep edilmesi halinde enflasyona karşı korumalı olarak da yaptırılabilir. Bu sayede ev ve içindeki eşyalar, enflasyon nedeni ile meydana gelebilecek değer kaybına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınır.

Hizmet Konut Yardımı

Ev için ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti karşılar.

Bu kapsam dahilindeki avantajlı hizmetler şunlardır:

 • Su/sıhhi tesisat tamiri
 • Elektrik tesisatı arızalarının tamiri
 • Çilingir/anahtar işleri
 • Konutta kalanların kurtarılması
 • Dış cephe camlarının değişimi
 • Bir hasar durumunda konut oturulamaz hale geldiğinde veya hırsızlık hasarlarında "Otel Hizmeti"
 • Bir hasar durumunda konutun güvenliği sağlanıncaya kadar "Güvenlik Şirketi" temini
 • Evde meydana gelen bir hasar nedeniyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 • Birinci derece aile üyesinin ölümü veya ciddi hastalığı sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi organizasyonu
 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Tıbbi yardım hizmetleri
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi

 

Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten sigortalı kişi ile aynı konutta yaşayan aile bireyleri 7 gün 24 saat ve adres kısıtlaması olmadan (konutta veya konut dışında) yararlanabilmektedir. Ayrıca, sigortalı konutta bulunan misafirler de, konutta bulundukları süre zarfında bu hizmetten faydalanabilmektedir.

Konut Mini Onarım Hizmeti

Bu hizmet ile şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illeri sınırları dahilinde, Konut Paket Poliçesi kapsamında "Mini Onarım Hizmetleri" sağlanır. Konut Mini Onarım Hizmeti kapsamında sigortalı; mobilya mini hasar onarımı, sert zemin onarımı, döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma ve su hasarları acil müdahalesi ve kurutma restorasyonu gibi hizmetlerden dilediği an yararlanabilir.Detaylı bilgi için 0.242.3221003 (Pbx) no'lu telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Başlıklar
  Konut Sigortası
 
Toplam ziyaretçi Sayısı :8498