Arıkan Sigorta
Yarınlar
Kasko Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Beyan ( zabit yok ise )
 • Alkol raporu
 • Yük irsaliyesi ve kantar fişi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa)

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Karakol müracaat zaptı
 • Araç dosyası (fatura,üretim belgesi)
 • Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı)
 • Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge
 • Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı
 • Aracın asil ve yedek anahtarları
 • Çalıntı ruhsat asli
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri

Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • İtfaiye raporu(yangın raporları için istenir),
 • Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi,
 • Hasar fotoğrafı,
 • İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname,
 • Meteoroloji raporu (Fırtına ve sel-seylap hasarlarında istenir)
 • Araç veya deniz aracı çarpması hasarlarında polis zabtı,
 • Tapu veya kira kontratı,
 • Sigortalının beyanı,
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge,
 • G.L.H.K hasarlarında karakol tutanakları,
 • Komşudan sirayetlerde karakol tutanağı veya apartman yöneticisi tutanağı,
 • Vergi levhası.
 
 
Toplam ziyaretçi Sayısı :8498