Arıkan Sigorta
Yarınlar
Anadolu Sigorta
1925 Şirketimiz 1 Nisan'da Ulu Önder Atatürk'ün girişimiyle, ilk ulusal bankamız olan Türkiye İş Bankası'nın öncülüğünde kuruldu.

1975 Cumhuriyet dönemi ile birlikte milli sigortacılığın önderliğini yüklenen Anadolu Sigorta, 50. kuruluş yılını kutladı.

1983 Türkiye'de paket sigorta sistemini başlatan, 17 ayrı güvenceyi bir arada sağlayan Mavi Sigorta poliçelerini ilk kez satışa sundu.

1984 Kamuoyu ve sektörde büyük yankılar uyandıran, bu tarihe kadar Türkiye koşullarına uygulanmış en kapsamlı hayat poliçesi olan "Geleceğin Sigortası"nı uygulamaya koydu.

1986 Türkiye Sigortacılığında yeni bir branş olan "Elektronik Cihaz Sigortası" ilk defa Şirketimiz bünyesinde başlatıldı.
 
1987 Zirai sigorta branşında faaliyete başladı.

1991 Hayatbranşı yasa gereği kurulan Anadolu Hayat Sigorta Şirketi'ne devredildi.

1993 Azerbaycan'da kurulan ve faaliyete geçen Günay Anadolu Sigorta'ya idari ve teknik destek veren Anadolu Sigorta yurtdışında şirket kuran ilk Türk Sigorta kuruluşu oldu.

1996 Ülkemizde ilk kez uygulanan Hukuksal Koruma Sigortası alanında poliçe üretildi.

1997 Bilişim olanaklarından en üst düzeyde yararlanmayı amaçlayan "Yeniden Yapılanma Projesi"ni uygulamaya koydu. Bütün servislerini, acentelerini on-line ve real time sistemiyle bilgi işlem ağına katarak hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirdi.

1999 17 Ağustos'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sigortalılarına en kısa sürede ve en geniş boyutta hizmet verebilmek için çalışanları, bölge müdürlükleri ve acenteleeriyle olağanüstü bir çalışma sürecine girerek 24 saat aralıksız hizmet verdi.

2001 50 yılı aşan bir süredir hizmetlerini sürdürdüğü Karaköy binasından Türkiye İş Bankası iştirakleriyle bir arada bulunacağı İş Kulelerine taşındı.

2002 Maksimum Hizmet Sigortacılığı anlayışı ile yepyeni bir dönem başlattı. Kuruluşundan bugüne sahip olduğu hizmet anlayışını tek bir başlık altında sunarak sektörde yine bir ilke imza attı.

2004 "Ürün ve Hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta şirketi" seçilerek Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü kazandı. Yasal düzenlemeler gereği sağlık branşını Anadolu Hayat Emeklilik'ten devralarak hizmet yelpazesini genişletti. Benimsediği kalite yönetim sisteminin uluslararası bir düzeyde uygulandığının kanıtı olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini aldı.

2006 Art arda 5. yılda da prim üretiminde sektör liderliğini korudu ve Türk sigortacılığında tarihi bir sonuca imza atarak 1 milyar YTL'yi aşan prim üretimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü üçüncü kez kazandı ve Maksimum Hizmet başarısını teyit etti.

2007 Son altı yıldır prim üretiminde kesintisiz sektör birincisi olan Anadolu Sigorta, 2007 yılında toplam prim üretiminde 1 milyar ABD Doları eşiğini geçen Türkiye'deki ilk sigorta şirketi oldu. 4. kez aldığı Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti ile kalite anlayışı bir kez daha ödüllendirildi.


Yapı Kredi Sigorta

1943 yılında Halk Sigorta adı ile kurulan şirketimizin ünvanı 2000 yılında Yapı Kredi Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

1972 yılına kadar küçük bir şirket olan Yapı Kredi Sigorta’nın 15 Aralık 1972 tarihinde %75’ini Doğuş Grubu’na ait olan Yapı Kredi Bankası (YKB) almış, 1980’li yıllarda Çukurova Grubu’nun Yapı Kredi Bankası’nı satın alması ile Yapı Kredi Sigorta Çukurova Grubu bünyesine katılmıştır. Hisse senetleri 19 Ekim 1994 tarihinden itibaren İMKB’nda işlem görmekte olan Yapı Kredi Sigorta, sermayesinin % 33,69’u oranında halka açılmış durumdadır.

Yapı Kredi Sigorta bünyesinde birer departmanda yürütülen sağlık ve hayat sigortası branşlarındaki faaliyetler, sigortacılık mevzuatındaki değişiklikler doğrultusunda, 1990 yılında %100 Yapı Kredi Sigorta iştiraki olarak kurulan Yapı Kredi Yaşam Sigorta A.Ş. bünyesinde sürdürülmeye başlanmıştır.

Yapı Kredi Sigorta halen Kaza, Yangın, Nakliyat, Mühendislik, Tarım ve Sağlık Sigortaları branşlarında faaliyet göstermektedir.

Şirketimizde 2000 yılı sigortacılık mevzuatında beklenen düzenlemelere bağlı olarak gerekli ortamın oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin yoğunlaştığı bir yıl olmuştur. 2000 yılının son aylarında TBMM alt komisyonlarında görüşülmeye başlanan Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı, bireysel emeklilik fonu oluşturacak sigorta şirketlerinin sadece hayat sigortası branşında faaliyet göstermesi şartını içermektedir. Bu hüküm doğrultusunda, Yapı Kredi Yaşam Sigorta’nın Bireysel Emeklilik branşında faaliyet gösterebilmesine yönelik olarak, grubumuz adına sağlık branşı üretimi 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yapı Kredi Sigorta bünyesindeki hayat portföyü ise aynı tarih itibarı ile Yapı Kredi Yaşam Sigorta’ya devredilmiştir.

Sağlık sigortalarında Yapı Kredi Yaşam Sigorta’nın ulaştığı üstün hizmet kalitesinin Yapı Kredi Sigorta bünyesinde de artarak devamı için gerekli bütün hazırlıklar 2000 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Kurulduğu yıllarda sektör içerisinde küçük ama sağlam bir yapıya sahip olan Yapı Kredi Sigorta, ilerleyen yıllarda pazar payını artırmıştır. 50’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği günümüz sigorta sektöründe sahip olduğumuz pazar payı % 6 nın üzerindedir.

Yapı Kredi Bankası ve iştiraklerinin 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle Koç Finansal Hizmetler’e devredilmesiyle, Yapı Kredi Sigorta, faaliyetlerini, Koç Finansal Hizmetler Bünyesi’nde sürdürmektedir.
Lider sigorta şirketleri arasındaki konumunu sürekli koruyan Yapı Kredi Sigorta, her zaman ve herkesten önce kritik konulara işaret etmesi ve gereken aksiyonları cesurca uygulamasıyla, sektörde lokomotif rolü ile anılmaktadır.

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, konut ve kasko poliçelerinde yer alan teminatların tek bir paket poliçe kapsamında müşterilere sunulması Yapı Kredi Sigorta tarafından gerçekleştirilen bir ilk olmuştur.

Muafiyetli paket poliçe uygulamasında Yapı Kredi Sigorta öncü rolünü üstlenmiş, daha sonra bu uygulamanın sektör geneline yaygınlaştığı gözlemlenmiştir.

Şirket acentesi olan banka şubeleri üzerinden yapılan poliçe satışlarını artırmaya yönelik olarak bireysel pazarlama örgütü oluşturulması, elementer branşta faaliyet gösteren şirketler arasında ilk kez Yapı Kredi Sigorta tarafından gerçekleştirilen bir diğer uygulamadır.

Yapı Kredi Sigorta, acentelerine çok çeşitli hizmet ve teknik destek sağlamaktadır. Acentelerin büyük bir kısmı faaliyetlerini bilgisayar kullanarak yürütmektedir. Yazılımları Yapı Kredi Sigorta tarafından hazırlanan programlar acentelerin kullanımlarına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Yapı Kredi Sigorta İstanbul’da Genel Müdürlük, Adana, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya’da Bölge Müdürlükleri, Kadıköy ve Bakırköy Müşteri Hizmetlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki acenteleri, Türkiye dahilindeki tüm YKB Şubeleri, İrtibat Büroları ve anlaşmalı banka şubeleri ile müşterilerine her türlü sigortacılık hizmetini ulaştırmaktadır.

Yapı Kredi Sigorta kurulduğu ilk günden günümüze kadar kurumsal yapısını korumuş ve ilkelerinden asla ödün vermemiştir. Bunun sonucu olarak gerek sigortacılık mevzuatında yapılan değişikliklerden gerekse piyasa şartlarındaki değişimlerden önemli ölçüde etkilenmeden faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştır.

 Sompo Japan Sigorta

Şirketimiz, Finans Sigorta adıyla 6 Mayıs 2002 tarihinde sigorta sektöründe standartları yükseltmek hedefiyle yola çıktı. 2006 yılı içerisinde Fiba Grubu iştiraklerinden Finansbank'ın hisselerinin NBG Grubu'na satılması nedeniyle 1.11.2007 tarihinden itibaren kurucusu olan Fiba Holding'in adını alarak, "Fiba Sigorta A.Ş." adı ile faaliyetlerine devam etti.

15.06.2010 tarihinde Fiba Holding ile Japon sigorta sektörünün en eski ve lider şirketlerinden Sompo Japon Insurance Inc. arasında Fiba Sigorta hisselerinin devrine ilişkin sözleşme imzalandı. Hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından 02.11.2010 tarihinde Fiba Sigorta hisseleri Sompo Japon Insurance Inc.'e devredilmiştir.

28.02.2011 tarihinde ise Fiba Sigorta'nın ünvanı Sompo Japan Sigorta A.Ş. olarak değişmiştir. Bu tarihten itibaren dünyanın 4. büyük sigorta pazarı olan Japon sigorta sektörünün lider şirketlerinden Sompo Japan'ın gücünü ve desteğini de arkasına alarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Değerlerimiz
  Ulaşılabilir
  Acentesinden, Genel Müdürüne kadar Sompo Japan Sigorta’nın her ferdine her zaman ulaşmak mümkündür.

  Demokratik
  Her Sompo Japan Sigorta'lı özgürce düşünür, düşüncesini ve varsa eleştirisini özgürce ifade eder.

  Yenilikçi
  Sompo Japan Sigorta’nın her ferdi daima yenilikçiliğe inanır, olumlu anlamda farklı olmayı ve kendisini aşma çabasını bir hayat felsefi olarak benimser.

  Katılımcı Yapı
  Her Sompo Japan Sigortalı, gerekli hallerde karar mekanizmasına yapıcı katkı sağlar. Alınan kararlara koşulsuz uyar.

  Güvenilir
  Sompo Japan Sigorta'lı, ilişkilerinde açık ve şeffaftır. Düşündüğünü söyler, çünkü bilir ki, açıklık ve şeffaflığın olmadığı yerde güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde huzur, huzurun olmadığı yerde başarı olmaz.

  Rekabetçi
  Sompo Japan Sigorta’lı daha iyiyi, daha faydalıyı, daha karlıyı yaratmak ve standartları yükseltmek için daima kendisiyle bile rekabet halindedir.

  Adaletli
  Sompo Japan Sigorta üretkenliğe inanır. Müşterilerine, acentelerine ve çalışanlarına fayda yaratmayı hedefler. Yaratılan faydanın adil bölüşümü esastır. Her bir fert, yarattığı fayda oranında ayrıcalık sağlar. Ürettiği oranda ayrıcalık bekler.

  Biz Sompo Japan Sigortalılar,
  “Sompo Japan Sigorta Değerleri” ni kendi değerlerimiz olarak benimser, birbirimizle ve müşterimizle olan ilişkilerimizde bu ilkelerin çizdiği sınırların dışına çıkmamayı taahhüt ederiz.

 HDI Sigorta

Alman sigorta devi Talanx International AG Ailesi’ne dahil olan HDI Sigorta A.Ş., yüzlerce acentesiyle Türkiye'nin her noktasında hizmet sunuyor; müşterilerini uluslararası bu ekonomik gücün bütün olanaklarıyla buluşturuyor!

Kurumsal oluşumunu kısa sürede tamamlayan HDI Sigorta, İç Anadolu, Marmara, Ege, Güney Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu Bölge, İstanbul Bölge ve Samsun Bölge Müdürlükleri ile uzman acenteleriyle birlikte üstün hizmet ve yeni ürünlerini sigortalılarına sunuyor.


Vizyonumuz

"Tutkuyla çalışarak, sektöre yön veren ve tercih edilen sigorta şirketi olmak" tır.


Misyonumuz

"İhtiyaca yönelik çözümleri ile hayatı kesintisiz yaşatmak" tır.

Değerlerimiz

  Güvenilirlik
  Yaratıcılık
  Katılımcılık
  Ulaşılabilirlik
  Heyecan

HDI Sigorta, yurdun her noktasındaki profesyonel ve uzman acenteleriyle sigortalılarına hizmet sunmaktadır. 
Toplam ziyaretçi Sayısı :8498